CFP last date
22 July 2024
Innovations in Computing and Information Technology (Cognition 2015)

Number 2

Authors: Shailesh Mehra, Ajay Mittal Shubham, Vijayvargiya
Authors: Yashika Dahiya, Krishan Kumar, Geet Sandhu
Authors: Sonamdeep Kaur, Sarika Chaudhary, Neha Bishnoi