CFP last date
20 June 2024
Emerging Trends in Computer Science and Information Technology (ETCSIT2012)

Number 1

Authors: R. D. Chintamani, I. F. Shaikh, A. D. Waghmare
Authors: Snehal Bhosale, Shraddha Bhosale, Varsha Bhalerao, Ketan Bhagwat
Authors: Jyoti S. Bedre, Shubhangi Sapkal
Authors: Shirke Swati D, Shirke Suvarna D, Gupta Deepak
Authors: Shreyas M. Patankar, Rajkalpesh R. Jaiswal, Sunil R. Sansare
Authors: Yogita S. Pagar, Vishakha. R. Mote, Rahul S. Bramhane