CFP last date
22 July 2024
International Conference on Advances in Computer Engineering and Applications

Number 5

Authors: Divya Kaushik, Utkarsha Singh, Paridhi Singhal, Vijai Singh
Authors: Charu Sharma, Pankaj Agrawal, Preeti Gupta
Authors: Aishvary Goel, Anubhav Srivastava, Alok Kr. Mishra, Ayush Agarwal, Amit Kr. Gautam
Authors: Shivani Agarwal, Pankaj Agarwal, Deepali Mendiratta
Authors: Ekansh Agarwal, Shaili Gupta, Mayank Arya Chandra