CFP last date
20 June 2024
International Conference on Advances in Information Technology and Management

Number 2

Authors: Aprajita Singh, Priyanka S. Gawade
Authors: Madhulika Bangre, Arsalaan Ansari, Nishant Adhikari, Pratik Adarkar
Authors: Aprajita Singh, Chinmay Chavan, Suraj Chourasiya
Authors: Walunj Swapnil K., Yadav Anil H., Yadav Riteshkumar, Yadav Satish L.
Authors: Madhulika Bangre, Muzammil Jafferi, Spandan Jain, Afzal Khan
Authors: Shahbaz N. Shaikh, Rahul D. Sharma, Aprajita Singh
Authors: Jayshree Jha, Neelam Jaipuria, Shivesh Jha, Priya Sinha