CFP last date
22 April 2024

Volume 11

Authors: B.Karthikeyan , M. Tamileniyan
Authors: Anuradha Banerjee , Dr. Paramartha Dutta
Authors: Sunita Kanaujiya , Dr. S.P.Tripathi , N.C.Sharma
Authors: Kriti Saroha , Pradeep Kumar Singh
Authors: Rajesh Deshmukh , Asha Ambhaikar
Authors: Md. Mohsin Ali , Mst. Shakila Khan Rumi , Md. Hasnat-E-Rabbi , M. M. Zakariya
Authors: M. Pourmahmood Aghababa , A.M. Shotorbani , R. M. Shotorbani