CFP last date
22 July 2024
Volume 114

Number 11

Authors: Slah Al Saleh , Sameer Ahmad Bhat
Authors: Soumya Shukla , Vaishnavi Kukade , Sofiya Mujawar
Authors: Sadiq Hussain , Jiten Hazarika , G.c. Hazarika , Pranjal Buragohain
Authors: Maninder Singh Bajwa , Himani
Authors: Rahul Kumar Gupta , Pramendra Tilanthe
Authors: Sanap Kanchan S. , Kuwar Shraddha A. , Kulkarni Chinamy U. , T.bhaskar