CFP last date
20 June 2024
Volume 115

Number 19

Authors: Kulkarni Sadanand A. , Borde Prashant L. , Manza Ramesh R. , Yannawar Pravin L.
Authors: Swaranjeet Kaur , Amritpal Kaur
Authors: Shweta Bhanushali , Sonia Lad , Vaibhavi Haria , Poonam Bhogale
Authors: Onuiri Ernest E. , Idowu Sunday A. , Chioma Patricia E.
Authors: Sayali Khodade , Nilav Mukherjee