CFP last date
20 June 2024

Volume 30

Authors: Shoyeb Al Mamun Shohag , Mozammel-Bin-Motalab
Authors: Jayeeta Chanda , Sabnam Sengupta , Ananya Kanjilal , Swapan Bhattacharya
Authors: Salman Quaiyum , Yousuf Ibrahim Khan , Saidur Rahman , Parijat Barman
Authors: Manjunath T. N , Ravindra S. Hegadi , Mohan H S
Authors: Sudhir Agrawal , Sanjeev Jain , Sanjeev Sharma , Roopam Gupta
Authors: M.Babaei , M.Mohammadi , S.M.T.FatemiGhomi
Authors: Amira AbdEl-atey , Sherif El-etriby , Arabi kishk
Authors: Paradee Namwongse , Thitivadee Chaiyawat , Yachai Limpiyakorn