CFP last date
20 May 2024
Volume 66

Number 23

Authors: R. Manigandan , V. Jayaprakasan
Authors: Alowolodu O. D , Alese B. K , Adetunmbi A. O , Adewale O. S , Ogundele O. S
Authors: Nitin Arora , Pradeep Kumar Kaushik , Surinder Pal Singh
Authors: Sunaina Bagga , Chetan Jain , Kaushik Adhikary
Authors: Dipti Pawade , Pranchal Chaudhari , Harshada Sonkambale
Authors: Dipankar Saha , Subhramita Basak , Sagar Mukherjee , Sayan Chatterjee , C.k. Sarkar