CFP last date
20 June 2024

Volume 87

Authors: Tharwat Ibrahim , Gamal Attiya , Ahmed Hamad
Authors: R. G. Mehta , N. J. Mistry , M. Raghuwanshi
Authors: K. D. E. Kerrouche , A. Mezouar , L. Boumedien
Authors: Priyanka Shrivastava , Uday Pratap Singh , Vineet Richhariya
Authors: Rustam Ali Ahmed , Bhogeswar Borah
Authors: Monika Bhatnagar , Prashant Kumar Singh
Authors: Mohamed Ismail Ibrahim , Khairy A. Elbarbary , Abdelhamid Gaafar
Authors: Omar N. Al-khayat , Siddeeq Y. Ameen , Mohammed N. Abdallah
Authors: Mohammed Younis , A. I. A. Jabbar
Authors: Shekhar L. Pandharipande , Aarti R. Deshmukh , Rohit P. Kalnake
Authors: Ohnmar Aung , Thandar Thein
Authors: Shashank Gugnani , Rajendra Kumar Roul
Authors: Mennatallah H. Ibrahim , Hesham A. Hefny , Nermin Hamza
Authors: Akinwunmi A. O , Olajubu E. A. , Aderounmu G. A.
Authors: Ruchika Mishra , Utkarsh Sharma , Manish Shrivastava
Authors: Fatty M. Salem , Maged H. Ibrahim , Ihab A. Ali , I. I. Ibrahim