CFP last date
20 June 2024

Volume 88

Authors: Sourjya Dutta , Iti Saha Misra
Authors: Nitin Goel , Neetesh Purohit , B. R. Singh
Authors: Shruti Jadon , Anubhav Singhal , Suma Dawn
Authors: M. Zahid , A. Mezrioui , A. Belmekki
Authors: Surender Kumar , M. Prateek , N. J. Ahuja , Bharat Bhushan
Authors: Elie Tagne Fute , Emmanuel Tonye , Fabrice Lauri , Abderrafiaa Koukam
Authors: Deepali Lokare , A. M. Kanthe , Dina Simunic
Authors: Maryam Naghdi , Mohamad Ali Sadrnia , Javad Askari
Authors: Sanjeev Nara , Manvinder Kaur , Saurav Dutta
Authors: Suhas Yuvraj Badgujar , Anand Bone