CFP last date
20 June 2024
National Conference on Advances in Computing, Communication and Networking

Number 2

Authors: Vaibhav Tulsyan, Aditya Sarode, Aaryaman Vasishta, Tarun Notani, A. R. Sharma
Authors: Pradnya Zende, Rakhi Satpute, Poonam Panchal, Sandeep Gore
Authors: Jivan Pandurang Parihar, Nlam Dilip Acharya, Vrushali Vyanktesh Kulkarni, Poonamdhamal
Authors: More Prachi Gopalrao, A. A. Yadav, R. P. Patil, S. K. Shah
Authors: M. V. Khadse, Pratik P. Nijampurkar, Yash D. Pardeshi, Neha S. Kale
Authors: Anuja Phapale, Akshat Vaidya, Debashish Dwivedi, Mayur Phanse, Parth Bhimani
Authors: Vishnu S. Basuthkar, Chetana Srinivas