CFP last date
20 June 2024
International Conference on Advances in Computer Application 2013

Number 1

Authors: Paras Bhatnagar, Shipra Kaushik, Ashok Kumar Vasishtha
Authors: Bharat Bhushan Agarwal, Sonia Gupta
Authors: Deepankar Bharadwaj, Suneet Shukla
Authors: Nitin Trivedi, Sachin Ahuja, Jugal Kishor Gupta, Vaibhav Mittal, Ankit Jain
Authors: Smita Verma, Garima Krishna
Authors: Amrita Pal, Prashant Chauhan, Paras Bhatnagar