CFP last date
20 June 2024
International Conference on Advances in Information Technology and Management

Number 3

Authors: Rahul Singh Karki, Vivek Gariya
Authors: Trishul Mody, Rohit Maurya, Matsyendra Mishra, Priya Sinha
Authors: Neelam Naik, Shalmali Dalvi Research, Sapna Jaiswar, Aarti Kori
Authors: Kirti Kamalpratap Singh, Neelima Ranvijay Singh, Pankaj Mudholkar
Authors: Ghanshyam A. Sharma, Pankaj Mudholkar
Authors: Neelam Naik, Sudeshna Sen, Rupali Jadhav, Sonam Pareek