CFP last date
20 June 2024
International Conference in Computational Intelligence

Number 7

Authors: Sonam A. Bhandari, Amar D. Rana, Swati Z. Bhandari
Authors: T.C. Manjunath, Bahubali K Shirgpur, D.N. Kyatanvar
Authors: Vijay M. Birari, Vijay M.Wadhai, J. B. Helonde
Authors: Rohini Patil, Mandar Sohani, Sachin Bojewar
Authors: Sheetal S. Shinde, Sandeep P. Abhang
Authors: Smita Kasar, Madhuri Joshi
Authors: Kainjan Kotecha, Deepika Jain, Aakash Chhajed, Priya Tatiya, Mahavir Shah, Mahesh Sanghavi