CFP last date
22 April 2024
CAE Proceedings on International Conference on Communication Technology

Number 3

Authors: Vikas J. Nandeshwar, Gargi S. Phadke, Siuli Das
Authors: Renu Bhadresha, A Pattanayak, S. P. Duttagupta, Amit Deshmukh
Authors: Madhura Shanbhag, Vidhi Desai, Brinda Desai, Mita Bhowmick
Authors: Dhirajkumar Mulik, Gargi S. Phadke, Shamal Salunkhe
Authors: Utsav Dave, Drashti Gandhi, Mangal Dandekar