CFP last date
20 June 2024
National Conference cum Workshop on Bioinformatics and Computational Biology

Number 1

Authors: S. Aswini, A. Kumaresan, K. Vijayakumar, D. Murali
Authors: Ranjeet Kumar Rout, Pabitra Pal Choudhury, Beauty Barman, Saurabh Singh, Uttari Chakraborty
Authors: Valsala H, Prakash P, Elavarasi V, Pugazhendhi A, Thamaraiselvi K
Authors: Elavarasi Viswanathan, Pugazhendhi Arivalagan, Poornima Priyadharshini, Valsala Haridass, Thamaraiselvi Kaliannan
Authors: Antara Sengupta, Sk. Sarif Hassan, Pabitra Pal Choudhury