CFP last date
20 June 2024

National Workshop-Cum-Conference on Recent Trends in Mathematics and Computing 2011 (RTMC)

Authors: Harjinder Singh, B. S. Mehrok
Authors: Preeti Aggarwal, Udayan Ghose
Authors: Shephali Aggarwal
Authors: Monika Gambhir, Amandeep Kaur, Manpreet Kaur
Authors: Shilpa Mehta, Tamanna, Mukesh Kumar
Authors: Manoj Kumar, Nitin Kumar
Authors: Parveen Kumari, Yudhvir Singh, Yogesh Chaba, Prabha Rani
Authors: Koushik Majumder, Subir Kumar Sarkar
Authors: Ashish Siwach, Shweta Khullar
Authors: R. K. Shrivastava, Reenu Shrivastava, Harshalata Rohida, Khushboo Shrama
Authors: Yogesh Kumar, Rajiv Munjal, Krishan Kumar
Authors: Meenu Gupta, Sujit Kumar Singh, Jitender
Authors: Archana Singh Parmar, Monika Sharma
Authors: Anju, Sumit Budhiraja