CFP last date
22 July 2024
Call for Paper
August Edition
IJCA solicits high quality original research papers for the upcoming August edition of the journal. The last date of research paper submission is 22 July 2024

Submit your paper
Know more

Volume 1

Authors: Manish Mahajan , Akashdeep Sharma
Authors: G.Subramanya Nayak , Ottolina Davide , Puttamadappa C
Authors: Suresh Kumar Sanampudi , G.Vijaya Kumari
Authors: K.C. Sindhu Thampatty , M. P. Nandakumar , Elizabeth P. Cheriyan
Authors: V.V.R. Maheswara Rao , V. Valli Kumari , KVSVN Raju
Authors: R. Kar , K.Ramakrishna , Ashis K. mal , A.K.Bhattacharjee
Authors: N. J. Patil , R. H. Chile , L. M. Waghmare
Authors: L.S.Jayashree , V.K.Yamini , R.Manju Priya
Authors: Uma K. Thakur , S. A. Chhabria
Editor's choice::
Authors:
Editor's choice::
Authors:
Authors: Santosh Chede , Kishore Kulat , Rajesh Thakare
Editor's choice::
Authors:
Authors: Sanchita Paul , Abhimanyu Kumar Singh
Authors: Shish Ahmad , Mohd. Rizwan Beg , Qamar Abbas , Jameel Ahmad , Mohd Atif
Authors: N. Ganesan , K. Venkatesh , M. A. Rama , A. Malathi Palani
Authors: Srinivasan Nagaraj , K.Koteswara Rao , G Appa Rao , G.Anuradha , GSVP Raju
Authors: M.Santhi , Arun Kumar S , G S Praveen Kalish , Siddharth Sarangan , G Lakshminarayanan