CFP last date
20 June 2024
Volume 106

Number 15

Authors: Binoy B. Nair , Nikhil Xavier , V.p Mohandas , Adarsh Sathyapal , Anusree E G , Pawan Kumar , Vignesh Ravikumar
Authors: Sindhu.l , Bindu Baby Thomas , Sumum Mary Idicula
Authors: Hema C.r , Elakkiya.a , Paulraj Mp
Authors: Mohanchur Sarkar
Authors: Aswini Kavarthapu , Narasimha Rao Sirivella