CFP last date
20 June 2024
Volume 115

Number 12

Authors: Vishal Kapur , Surya Teja Paladi , Navya Dubbakula
Authors: Pushpi Rani , Reena Chauhan , Ritu Chauhan
Authors: Arun Kumar Baruah , Manoshi Kotoky
Authors: Dhanashree Moholkar , Namrata Kadam , Damini Deokar , Ashwini Kute , Sonali Kadam
Authors: Shraddha Deshpande , Jonika Rathi , Shanu Gandhi , Mrunmayee Shinde , Vaishali Deshmukh
Authors: A.a. Asaker , R.s. Ghoname , A.a. Zekry