CFP last date
20 June 2024
Volume 127

Number 17

Authors: Aishwarya Kappala , Sudhakar Godi
Authors: Rachit Tomar , Shantanu Choudhary , Aditya Vikram Bisht
Authors: Nikhil A. Shinde , K. Sujatha , Ashlesha Kulkarni
Authors: Inderjit Singh Dhanoa , Sawtantar Singh Khurmi