CFP last date
22 April 2024
Volume 160

Number 2

Authors: Patrick Kwaku Kudjo , Elias Nii Noi Ocquaye , Wolali Ametepe
Authors: Hanumat Prasad Alahari , Suresh Babu Yalavarthi
Authors: Jayashree Singha , Saikat Jana , Souvik Singha
Authors: Madhana Kumari , Meghana Nene , Pratiksha Nikam , Ashwini Gurne
Authors: Tushar Nayyar , Sarvpreet Singh , Karamdeep Singh