CFP last date
20 June 2024

Volume 160

Authors: Sadiq J. Abou-Loukh , Arwa Ra'ad Obaid
Authors: Tushar Nayyar , Sarvpreet Singh , Karamdeep Singh
Authors: Renuka Sharma , Pankaj Kumar , Devottam Gaurav
Authors: Ranjini S. Nair , Shaniba Fasal
Authors: Rekha Sugandhi , Tejaswini Kasture , Yash Gupta , Ashish Varghese
Authors: F. M. Tanvir Hossain , Maruf Ahmed , Anik Saha , Khandaker Tabin Hasan
Authors: Rihana Parveen , Mohd Abdulla