CFP last date
20 June 2024

Volume 162

Authors: Mohammad Alaa Hussain Al-Hamami
Authors: Syed Wajahat A. Rizvi , Raees Ahmad Khan , Vivek Kumar Singh
Authors: Md. Farukh Hashmi , M. Pramod Kumar , K. S. Rao
Authors: G. U. Mali , D. K. Gautam
Authors: Subasish Mohapatra , Subhadarshini Mohanty , Arunima Hota , Shradha Pattanayak
Authors: Sudhakar Choudhary , Arvind Kumar Jain , Anil Kumar
Authors: Sanam Kadge , Saniya Sayyed , Bhavesh Buwa , Burhanuddin Madraswala
Authors: Ivanildo Abreu , Rildenir Silva , Luan Pereira