CFP last date
20 June 2024
Volume 180

Number 38

Authors: Mohammad Ubaidullah Bokhari , Mohd. Kashif Adhami
Authors: Priyanka Choudhari , Ankita Borse , Harsh Chauhan
Authors: Sujay G. Kakodkar , Samarth Borkar
Authors: N. Mohammed Abu Basim , Nishant Sharma R. , Ashwindh Vignesh A. , P. B. Dinesh , I. Ajith
Authors: Rabi Sankar Mondal , Debasish Chakraborty , Arati Paul , Kibria Dastagir Dafadar
Authors: Rahmon Ibrahim , Omotosho Olawale , Kasali Funmilayo