CFP last date
20 May 2024
Volume 185

Number 21

Authors: Ketaki Bhoyar , Ojus Jaiswal , Kavita Sahu , Aaryan Patil , Vidhit Khajuria
Authors: Priyank Gupta , Sanjay Kumar Gupta , Rakesh Singh Jadon
Authors: Sanjeev Gupta , Siddhant Kaushik , Urvashi Rastogi , Utkarsh Tyagi , Priya Vishnoi , Srishti Tyagi
Authors: Madhushree N. , R. Aruna
Authors: Vishwatej K. Gollar , Mayur M. Naik , Tahereen Bi Beig , Tanay A. Karekar , Saiesh Prabhu Verlekar , Vaibhavi Naik