CFP last date
20 June 2024
Volume 43

Number 19

Authors: Sridhanya. A , Abhiram Yarlagadda , Guru Prasath. D , Varsha Syam Sundar
Authors: Debasish Das , Utpal Sharma , D. K. Bhattacharyya
Authors: Aderemi A. Atayero , Matthew K. Luka
Authors: Hamida M. Almangush , Mohd Khanapi Abd Ghani , Ahmed Bashir Abugharsa
Authors: Vini Katyal , Aviral , Deepesh Srivastava