CFP last date
20 June 2024
Volume 43

Number 22

Authors: T.ramachandran , T.priya , M.parimala
Authors: Meenakshi M. Pawar , Sanman Bhusari , Akshay Gundewar
Authors: H.b.kekre , Dhirendra Mishra , Rohan Shah , Shikha Shah , Chirag Thakkar
Authors: Lalita Kumari , Radhey Shyam , Swapan Debbarma , Nirmalya Kar , Smita Das
Authors: Ram Mohan Rao Kovvur , Vijayakumar Kadappa , Ramachandram S , Govardhan A