CFP last date
20 March 2024
Volume 50

Number 1

Authors: Wajahat Javed , Aamir Khan , Khurram Shahzad , Muhammad Asif , Faisal Munir
Authors: Zainab Khalid Awan , Aamir Khan , Anam Iftikhar , Sadia Zahid , Anam Malik
Authors: Sanaullah Khan , Aamir Khan , Faisal Saleh Khattak , Arslan Naseem
Authors: Hamada. M.zahera , Gamal. F. Elhady , Arabi. E. Keshk
Authors: Amlan Raychaudhuri , Shruti Khandelwal , Sneha Chhalani , Nikhita Kakarania