CFP last date
20 May 2024
Volume 50

Number 4

Authors: Kailash Kumar , Sanjeev Sofat , Naveen Aggarwal , S.k.jain
Authors: Sukhpal Singh Ghuman , Ajay Kumar
Authors: Thummala Sreeja , Chittaranjan Hota , Antti Yla-jaaski
Authors: Megha Kulshrestha , V. K. Banga , Sanjeev Kumar
Authors: Faheemullah Shaikh , Pervez Hameed Shaikh , Mushtaq Mirani , Mohammad Aslam Uqaili
Authors: Aravind Nalamothu , Hemantha Kumar Kalluri