CFP last date
20 June 2024

Volume 108

Authors: M. E. Hammad , H. Kasban , Sayed M. Elaraby , Moawad I. Dessouky , O. Zahran , Fathi E. Abd El-samie
Authors: Ayse Cufoglu
Authors: R. E. S. Ismail , A.s. Fahmy , N. M. Tawfik
Authors: M.c. Rajalakshmi , A.p Gnana Prakash
Authors: Aarushi Jalundhwala , Pratik Jhaveri , Sandeep Khudanpur , Amit Deshmukh
Authors: Nalini Yadav , K. Rajeswari , V. V. Vaithiyanathan
Authors: S. Zouhri , S. Saadi , M. Rachik
Authors: Annpurna Shukla , Ravimohan , Atulika Shukla
Authors: H. B. Kekre , Tanuja K. Sarode , Jagruti K. Save
Authors: John Petearson Anzola , andr´es Camilo Jim´enez , Juan Camilo Cuellar
Authors: Gurinderpal Singh Brar , V.k Jain , Amanpreet Singh