CFP last date
22 July 2024

Volume 117

Authors: Mustafa M. Shaikh , Ashwini A. Pawar , Vibha B. Lahane
Authors: Anand Kumar. N , A. Grace Selvarani
Authors: A.b.m. Khalid Hassan , Ebad Zahir
Authors: Sanjay Kumar , Manpreet Singh
Authors: Anuradha K. Kudlikar , Meghana B. Nagori
Authors: Vijaya Balpande , Anjali Mahajan
Authors: Rameez Asif , Raed Abd-alhameed , J. M. Noras
Authors: Mohamed Amal El Deen Ahmed , Marwa Mohamed Solayman
Authors: Md. Khaliluzzaman , Md. Monirul Islam , Md. Monjur Hasan
Authors: Shahnawaz Ahmad , Mohd. Sadiq
Authors: K. Saiteja , M.s. Krishnarayalu
Authors: E.padmalatha , C.r.k.reddy , Padmaja Rani
Authors: Amit Kumar Bindal , Anuj Jain , Devendra Prasad , R. B. Patel
Authors: Khairnar Vinayak Prakash , Abhijeet Kumar , Prerana Jain
Authors: Neeraj Kumar Misra , Mukesh Kumar Kushwaha , Subodh Wairya , Amit Kumar
Authors: Davinder Singh Baajwa , S.a.khan , Jaideep Kaur
Authors: Harshshikha Nandan , Manisha Jindal , Arsh , Debanjan Konar
Authors: Nguyen Long Giang , Pham Minh Ngoc Ha , Nguyen Manh Hung