CFP last date
22 April 2024

Volume 12

Authors: Zied Mnasri , Fatouma Boukadida , Noureddine Ellouze
Authors: Sudeep Thepade , Priyadarshini Mukherjee , Miti Kakaiya , Shobhit Wadhwa , Satyajit Singh
Authors: Kunwar Singh Vaisla , Manoj Kumar Bisht
Authors: A.M. Agarkar , Prajakta Joharapurkar
Authors: Sakonthawat Inban , Nopadol Uchaipichat , Nitikarn Nimsuk
Authors: Franklin Rajkumar.V , Manekandan.GRS , V.Santhi
Authors: Telagarapu.Prabhakar , Dr.K.Satya Prasad , P.M.K. Prasad
Authors: Atsa Etoundi Roger , Fouda Ndjodo Marcel , Atouba Christian Lopez