CFP last date
20 June 2024

Volume 122

Authors: Nasir Mahmud Khokhar , Wail Harasani
Authors: A.rama Satish , P.bala Krishna Prasad
Authors: Ali Osman Topal , Oguz Altun , Yunus Emre Yildiz
Authors: Sarabjeet Kaur , Ada
Authors: Hardik A.shah , Satish K.shah , Viranchi C Pandya
Authors: El-mehdi Berber , Beldjilali Bouziane , Myriam Lamolle
Authors: Dhafer R , Mohammed Ali Tawfeeq , Ihab Ibrahim Kadhim
Authors: Kazi Ahmed Asif Fuad , Shahriyar Masud Rizvi
Authors: Hosam Abdo , Darko Dimitrov
Authors: Sushank Chaudhary , Abhishek Sharma , Neetu
Authors: D.k. Chaturvedi , Tanveer Qamar , O. P. Malik