CFP last date
20 March 2024
Volume 166

Number 7

Authors: Amina Ghufran , Raj Gaurang Tiwari , Pankaj Kumar
Authors: Pooja R. Shah , Tarini D. Shah , Swati Mali
Authors: Yatendra Kashyap , Tanuja Sharma , Syed Shahnawaz Ali
Authors: Aditya A. Shinde , Sharad N. Kale , Rahul M. Samant , Atharva S. Naik , Shubham A. Ghorpade
Authors: R. B. Moreira , A. F. Dos Santos , R. H. C. Maniçoba