CFP last date
20 June 2024
Volume 179

Number 37

Authors: Siddharth Sircar , Shivam Alok , Pratima Sarkar
Authors: Madiha Farman , Muneera Al-Shaibah , Zoha Aoraiath , Firas Jarrar
Authors: Siddhesh More , Shruti Subramanyam , Kalyani Reddy , Komal Patil , Archana Chaugule
Authors: Pratik Srichandan , Ashis Kumar Mishra , Harkishen Singh
Authors: Ramesh Visariya , Ronak Ruparel , Rahul Yadav
Authors: Hiral Vegda , Nimesh Modi
Authors: Deepali Naglot , Seema Gaikwad , Pooja Gaikwad , Abhilasha Salvi , Shriya Mutyal