CFP last date
22 July 2024
Volume 179

Number 43

Authors: Gebremichael Girmay , D. Lalitha Bhaskari
Authors: I. P. S. Sethi , Vaibhav Agarwal , Shivakant Shukla
Authors: Vivek Girish Dhamne , Vaibhav Rupesh Jain , Hiren Maheshkumar Gohel , Nilesh Jagdishbhai Chaudhari , Purushottam R. Patil , Nitin K. Mandlik
Authors: Fatuma Simba , Lena Trojer , Bakari Mwinyiwiwa
Authors: Prachi Singh , Manav Jain , Lakshya Rawal , Preeti Nagrath