CFP last date
20 June 2024

Volume 99

Authors: Fadoua Rehioui , Abdellatif Hair
Authors: Y V Srinivasa Murthy , Kalaga Harish , D K Vishal Varma , Karri Sriram , B V S S Revanth
Authors: Pradip Kumar Sahu , Kanchan Manna , Tapan Shah , Santanu Chattopadhyay
Authors: H. R. Shahsavari , M. R. Taheri , R. Esmaelzadeh
Authors: T. Elhalkouj , M. Sabil , A. Habib , Z. Benkhaldoun , My.y. Elazhari , M. Lazrek , O. Azagrouze
Authors: Neda Dehghan , Pedram Payvandy , Mohamad Ali Tavanaei
Authors: Ayad F. Barsoum , M. Anwar Hasan
Authors: Chi Shen , Wen Li , Mike F. Unuakhalu
Authors: Ravinder Prakash G , Kiran M
Authors: N. Shanmugapriya , E. Chandra
Authors: Safaa S. Omran , Maryam Abdulmunem Salih
Editor's choice::
Authors:
Authors: M. Alhawarat , T. Olde Scheper , N. T. Crook
Authors: Mehdi Bahari Moghadam , Alireza Rostami , Edris Joonaki , Payam Mohammad Ali Nejad
Authors: Mahbuba Begum , Md. Golam Moazzam , Mohammad Shorif Uddin