CFP last date
22 July 2024

International Conference on Advances in Emerging Technology (ICAET2016)

Authors: Nishant Goyal, Sushil Kakkar, Shweta Rani
Authors: Nirmaljeet Kaur, Sukhman Sodhi
Authors: Gurtej Singh, Lal Kundan, Paramjit Singh Bilga
Authors: Indubala, Yogesh Kumar
Authors: Bhupinder Singh, Bahadur Singh Hathan
Authors: Krishan Kumar, Tarnjit Singh Aulakhl