CFP last date
20 August 2024
Call for Paper
September Edition
IJCA solicits high quality original research papers for the upcoming September edition of the journal. The last date of research paper submission is 20 August 2024

Submit your paper
Know more

International Conference and Workshop on Emerging Trends in Technology (ICWET2012)

Authors: Sureshchandra J.Gupta, Balakrishna R.Sreeramulu
Authors: Sonali Kathare, Suman Wadkar, Sanjeevkumar Srivastava
Authors: Mahesh M.Gadag, S. Ganesh Naik, Vinayak Miskin, Dundesh S. K
Authors: Sangeeta Mishra, Sudhir Sawarkar
Authors: B. K. Mishra, Sukruti Kaulgud, Sandhya Save
Authors: Prachi Janrao, Vikas Singh
Authors: Yashu A. Cotia, Vivekanand Bhatt
Authors: Madhavi Gangurde, Umashankar prasad, Ranvir Kumar, Prashant Prajapati
Authors: Vikas Kaul, S K Narayankhedkar, S Achrekar, S Agarwal
Authors: Jayavrinda Vrindavanam, Saravanan Chandran, Gautam K. Mahanti