CFP last date
20 June 2024
International Symposium on Devices MEMS, Intelligent Systems & Communication

Number 3

Authors: Sujeet Kumar Rai, Yogesh Kumar Choukiker, S K Behera
Authors: P.C.Pradhan, Kushal Pokhrel, S K Sarkar, Amit Agarwal, Sharmistha Chetia
Authors: V.Venkateswara Rao, Dasu Dasari
Authors: Rajanna K M, Mahesan. K.V, Sunanda. C
Authors: B. P. Panda, P. K. Rout, D. P. Acharya, G. Panda