CFP last date
20 June 2024
National Conference on Advancements in Computer & Information Technology

Number 3

Authors: Snehal V. Zargad, Vikas P. Mapari
Authors: Rashmi Ghuge, Supriya Pawar, Pooja Balakrishna, Nilam Chavan, S.s. Shinde
Authors: A.d. Londhe, K.v. Bhosale, Sayli Zope, Roshani Rode, Rasika Waichal, Rajat Toshniwal
Authors: Amol S. Suryawanshi, S.v. Bodake
Authors: Yashwant Singh Patel, Kalash Jain, Surendra Kumar Shukla
Authors: Monali R. Parthe, Sarika Choudhari
Authors: Amol Modi, Anjana Pradeep, Rohan Jain, Payal Rathod