CFP last date
22 July 2024
Volume 154

Number 8

Authors: Venkateswara Rao V. , A. S. N. Chakravarthy
Authors: Ajit Patil , Aishwarya Laturkar , Priya Tathawade , Rutuja Takale , S. V. Athawale
Authors: Deva Phanindra Kumar , Shweta Pujar , Ranganayakulu Sri
Authors: R. S. Thelis , K. T. Jayatunge , K. A. A. D. Kumarapeli , C. A. Senadheera , D. Dhammearatchi