CFP last date
20 June 2024
Volume 178

Number 24

Authors: A. Karagounis , N. Nikitakos , D. Papachristos , M. Papoutsidakis
Authors: Dimitrios Christodoulou , Nikitas Nikitakos , Dimitrios Papachristos
Authors: Thrasivoulos Bakatselos , Nikitas Nikitakos , Dimitrios Papachristos
Authors: D. Lagoudaki , N. Nikitakos , D. Papachristos
Authors: I. Kalathas , M. Papoutsidakis , D. Piromalis , L. Katsinoulas
Authors: Avraam Chatzopoulos , Michail Papoutsidakis , Michail Kalogiannakis , Sarantos Psycharis
Authors: E. Theocharis , M. Papoutsidakis , C. Drosos , G. Chamilothoris
Authors: C. Athanasoglou , M. Papoutsidakis , D. Papachristos , N. Nikitakos