CFP last date
20 June 2024
Volume 183

Number 12

Authors: Pandey Himanshu Kumar Sachchidanand , Patel Jaxitkumar D. , Pallavi Hire
Authors: Gursimran Kaur , Hrithik Malhotra , Tanmaya Gupta
Authors: Shreyas Gawande , Praveda Bansode , Sayali Dukandar , Jyoti Deshmukh
Authors: Amit Naik , K. Krishna Naik