CFP last date
20 June 2024

Volume 148

Authors: Abdelmged A. A. , Al-Hussien Seddik Saad , Nada Hussien
Authors: R. Thiruvengatanadhan , P. Dhanalakshmi
Authors: Divya Kumar , Arun Kumar
Authors: Shalki Naresh , Navjot Singh
Authors: Kayode Ayinde , John Olatunde Kuranga , Gbenga Sunday Solomon
Authors: Eman M. Ali , Ahmed F. Seddik , Mohamed H. Haggag
Authors: Snehi Saraswati , Neelesh Agrawal
Authors: Pratik P. Jog , Archana B. Patankar
Authors: Jadhav Sonali S. , B. M. Patil
Authors: Shefali Paliwal , Darpan Anand , Sartaj Khan