CFP last date
20 August 2024
Call for Paper
September Edition
IJCA solicits high quality original research papers for the upcoming September edition of the journal. The last date of research paper submission is 20 August 2024

Submit your paper
Know more
Volume 183

Number 19

Authors: Syed H. Hasan , Syeda Huyam Hasan , Syed Hamid Hasan , Salman Khalid
Authors: Mainak Bhattacharya , Shiladitya Pujari , Ankit Anand , Niranjan Kumar , Sumit Kumar Jha , Aryan Raj , Sk Masum Hossain
Authors: Ganesh Bhutkar , Vidhi Raghvani , Siddharth Juikar
Authors: Deepak A. Vidhate , Mansi Palve , Anushka Joshi , Aishwarya Lonkar , Tushar Nimase , Harshavardhini Mane , Adhikar Shinde , Dheeraj Kohli
Authors: Fairuz Rauf , Ashri Abu Hassan , Khairul Annuar
Authors: Fairuz Rauf , Ashri Abu Hassan , Zuraidy Adnan