CFP last date
20 August 2024
Volume 183

Number 50

Authors: Charles Roland Haruna , Elliot Attipoe , Isaac Armah Mensah , Kwame Opuni-Boachie Obour Agyekum
Authors: Akpah Sylvester , Alese Boniface Kayode , Yao Yevenyo Ziggah
Authors: Shweta Agrawal , Ravishek Kumar Singh
Authors: Sonali Patil , Avdhoot Gaikwad , Chetana Baviskar , Shrawani Bartakke , Shubham Kulkarni