CFP last date
20 June 2024

Volume 45

Authors: Shimaa Hagag , Ayman El-sayed
Authors: Sara Moein , Rajasvaran Logeswaran
Authors: Mabruk. Ali Fekihal , Jabar H. Yousif
Authors: Asavari Deshpande , Anup Patil , Saurabh Joshi , Suraj Bothara
Authors: Alawi Abdullah Ahmed Al-sagaf , Dayang Norhayati Abang Jawawi
Authors: Chetna Chand , Amit Thakkar , Amit Ganatra
Authors: Shajeesh. K. U. , K. P. Soman
Authors: Najah Yousfi , Pierre Melchior , Chokri Rekik , Nabil Derbel , Alain Oustaloup
Authors: Marghny H. Mohamed , Hussein I. Abul-kasim
Authors: Nazrul H. Adnan , Khairunizam WAN , Shahriman AB
Authors: Shweta Arora , Narendra D. Londhe , Anuja Kumar Acharya
Authors: Syed Fahad Shirazi , Syed Hamad Shirazi , Syed Muslim Shah , Muhammad Khalil Shahid,
Authors: Hannah Monisha J. , Rhymend Uthariaraj V
Authors: A. Khoukhi , H. Khalid , R. Doraiswami , L. Cheded
Authors: Muhammad Mokhlesur Rahman , Shalima Binta Manir
Authors: M. Eddahibi , A. Nejeoui , C. Cherkaoui